tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. Z.Berlinga 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 8.15 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, rozmowy okolicznościowe, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka.

8.15 – 8.30 – zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, organizacyjne oraz opiekuńcze (maluchy).

8.30 – 9.00 – śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

9.00 – 9.25 – zajęcia edukacyjne (grupy młodsze).

9.00 – 9.50 – zajęcia edukacyjne (grupy starsze).

9.25/9.50 – 10.00 – zabawy swobodne, czynności samoobsługowe, prace porządkowe.

10.00 – 11.15 – pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery).

11.15 – 12.00 – czynności samoobsługowe, obiad.

12.00 – 14.00 – relaks poobiedni (grupy młodsze).

12.00 – 12.30 – zajęcia relaksacyjne (grupy starsze).

12.30 – 14.00 – zajęcia wyrównawcze, indywidualne, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu.

14.00 – 14.30 – czynności samoobsługowe, podwieczorek.

14.30 – 17.30 – zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, indywidualny kontakt z rodzicami, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa: 7.30 – 12.30