tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. Z.Berlinga 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W GODZINACH 7.30 - 12.30

 

  rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf